27 000 äldre motioner publicerade digitalt

27 000 äldre motioner publicerade digitalt

Just nu pågår den allmänna motionstiden. Då får ledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Förslagen går förstås att ta del av på riksdagen.se. Det är inte bara dagsaktuella motioner som går att läsa på webbplatsen.

Drygt 27 000 riksdagsmotioner 1971-1990 har digitaliserats och publicerats på riksdagens hemsida. På lång sikt är ambitionen att alla dokument ända från ståndsriksdagen och fram till i dag ska finnas tillgängliga och sökbara.

Läs mer....

2014-10-17 07:53